بر اساس حق شرعی و دینی شما می توانید ابتدا با طرح مسئله خود از طریق فرم زیر، آدرس ایمیل مربوطه را دریافت و با ارسال یک قطعه عکس سه در چهار (بدون روتوش) به همراه لینک و آدرس تصویر مربوطه درخواست حذف تصویر خود را داشته باشید.


با ما تماس بگیرید.