پیاده روی اربعین حسینی (عمود 757 ) ، (Walking arbaein Hosseini (amood 757
ashura

با توجه به اهمیت رعایت حقوق شخصی افراد در صورت عدم تمایل به درج تصویر خود در سایت با ما ارتباط برقرار کنید تا تصویر مورد نظر بعد از بررسی حذف شود .
Given the importance of individual rights ، In case of objection to insert your picture on the site ، Please contact us to be removed after review.
ونظرا لأهمیة الحقوق الفردیة، وفی حالة اعتراض على إدراج الصورة على الموقع، یرجى الاتصال بنا لإزالتها بعد الاستعراض.